JUDr. Pavel Haulík (1976)


Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2000, odkedy aj pôsobí v právnej praxi. Od roku 2005 je členom Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na zastupovanie v súdnych sporoch, analýzy zložitých právnych situácií, prípravu zmluvných riešení obchodných a občianskoprávnych vzťahov, ako aj autorské právo. Zároveň má rozsiahle skúsenosti s developerskými projektmi a riešením problémov, ktoré z nich vznikajú.JUDr. Eva Poprendová (1978)


Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z roku 2002, odkedy aj pôsobí v právnej praxi. Od roku 2006 je členkou Slovenskej advokátskej komory. Zameriava sa na zastupovanie v súdnych sporoch, právo obchodných spoločností a prípravu zmluvných riešení rozličných občianskych a obchodných vzťahov. Okrem iného má bohaté skúsenosti v oblasti autorského práva, práva na ochranu osobnosti a rodinného práva.