Advokátska kancelária Haulík, Poprendová & partneri poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti občianskeho práva a obchodného práva, a to najmä:
komplexný právny servis pri nakladaní s nehnuteľnosťami,
zakladanie obchodných spoločností,
komplexný právny servis pre obchodné spoločnosti (valné zhromaždenia, prevody obchodných podielov alebo akcií, zabezpečovanie zmien v spoločnostiach a pod.),
akvizície obchodných spoločností,
zastupovanie v súdnych konaniach a rozhodcovských konaniach,
vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania v exekučných konaniach,
zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej správy,
pracovné právo,
rodinné právo vrátane zastupovania v rozvodových a dedičských konaniach,
protimonopolné právo (ochrana hospodárskej súťaže),
právo duševného vlastníctva,
ochrana osobnosti.